Profile linear unit PLZ-II

Profile linear unit PLZ-II

  • img

    Profile linear unit PLZ-II

    בפיתוח פרופ’ ההובלה של ה-PLZ הושקעה תשומת לב רבה בפונקציונליות. בתכנון פרופ’ האלומיניום שולבו אמצעי אחזקה ועיגון בעבור הרוכבים הממוסבים, המהדקים, סוגרי החריץ, מפסקי גבול ופתח רחב להובלת רצועות התזמון.

    מיוצר במידות (=Profile cross section): 30,40,50,60,80.

האתר נבנה ע"י תורוויז בניית אתרים