PICK-O-MAT

PICK-O-MAT

 • img

  PICK-O-MAT


  ה- PICK-O-MAT מתאים לאפליקציות מסה גבוהות עם מינימום עלויות שילוב ואינטגרציה.

  יתרונותיו הבולטים: יח’ הנעה מרכזית עם 24 PICK&PLACE, מהירות גבוהה של עד 80 מחזורים
  לדקה, שני גדלים: POM 1100 ,POM 1500, רמת גמישות גבוהה באמצעות מיקום ייחודי של יח’
  האחיזה, יח’  PICK&PLACE ולחץ ניתנים להתאמה, פיקוד ובקרה באמצעות שתי הנעות.
האתר נבנה ע"י תורוויז בניית אתרים