NC - שולחן חלוקה / שולחן אינדקס

NC - שולחן חלוקה / שולחן אינדקס

 • img

  NC - שולחן חלוקה / שולחן אינדקס

  שולחן החלוקה מסוג NC הנו שולחן אינדקס עם מנוע סרבו מכני ללא חיכוך (BRUSHLESS).
  שולחן האינדקס מסוג NC מאחד חוסן ושימושים רבים עם יתרונות של תכנות חופשי.

  השולחן מצויד במנוע סרבו, ביחידת בקרה הכוללת: כבלים, בקר ודרייבר ובתוכנה לתכנות
  מספר התחנות והמהירויות בהתאם לצרכי הלקוח.

האתר נבנה ע"י תורוויז בניית אתרים