TO - שולחן חלוקה / שולחן אינדקס

TO - שולחן חלוקה / שולחן אינדקס

 • img

  TO - שולחן חלוקה / שולחן אינדקס

  שולחן חלוקה המצויד במנוע פרוס (TORQUE MOTOR), בקר ותוכנה קלה לפעול
  לשם הזנת ושינוי הנתונים.
  בשולחנות חלוקה אלו ישנה אפשרות לבחירת עד 128 תחנות בדיוקים גבוהים
  ובמהירויות מותאמות לסוג העבודה ע"י המפעיל, תוך שליטה על התנעה ועצירה רכה.

  השולחן מצויד במנוע סרבו, ביחידת בקרה הכוללת: כבלים, בקר ודרייבר ובתוכנה לתכנות
  מספר התחנות והמהירויות בהתאם לצרכי הלקוח.

האתר נבנה ע"י תורוויז בניית אתרים