LTS - Linear Transfer System

LTS - Linear Transfer System

 • img

  LTS - Linear Transfer System

  בניית מערכות מודולוריות באמצעות רכיבים באיכות גבוהה.
  אפשרות תכנון נוחה, קלה ופשוטה מתוך מגוון אופציות המתאימות לדרישות של מערכות הנעה
  לאפליקציות שונות.
  ניתן לקבל במנשאים ליחידות עבודה בגדלים של 160, 200, 250, 320 ו- 400 מ"מ.
  ניתן לשלב בין 13 וריאציות סטנדרטיות. בסיסי תמיכה עשויים פלדה או אלומיניום והמשקל המרבי
  לתמיכה בכל יחידת עבודה עד 20 ק"ג.
  מסלולי ההנעה הינם זמינים ליישומים קלים או כבדים. ליחידות עומס מקסימלי של עד
  100 ק"ג (TBL) או עד 250 ק"ג  (TBS) בהתאמה. מהירויות הקו הרגיל הם 9, 12 ו-16 מטר/דקה.

האתר נבנה ע"י תורוויז בניית אתרים