Profile linear unit PLS-II

Profile linear unit PLS-II

  • img

    Profile linear unit PLS-II

    סדרת ה-PLS בעלת גלגלים ממוסבים בעלי יכולת כיוון והתאמה המאפשרים הידוק מקסימלי וזאת הודות לאיכות המוביל בעל יכולת ההתנגדות ורמת הגלגול הנמוכה המונעת את אפקט ההחלקה הבלתי רצויה. בשל כך כוח ההנעה הנדרש קטן באופן משמעותי. בנוסף לכך, ה-T-SLOT של RK במערכת ההרכבה של הפרופ’ הועבר למוביל ומבטיח את התאמתו המלאה.
    מיוצר במידות (=tube diameter):30,40,50,60,80

האתר נבנה ע"י תורוויז בניית אתרים