Profile linear unit PLM-II

Profile linear unit PLM-II

  • img

    Profile linear unit PLM-II

    סדרה זו מיועדת לאפליקציות בהן יש שימוש בסנסורים ועיניים אלקטרוניות לבקרה בתהליכי אריזה שונים. סדרה זו הינה קטנה פיזית, מידותיה 20x20mm ו-40x20mm והציר המשולב בה מציע אפשרויות עצומות ומגוונות.

    מיוצר במידות (=tube diameter): 20,20X40

האתר נבנה ע"י תורוויז בניית אתרים