COPAS-Linear unit

COPAS-Linear unit

  • img

    COPAS-Linear unit

    סדרת צירי ה-COPAS נוצרה על בסיס מערכת מוצרי החיבור המרובעים. המוביל הכדורי מבטיח דיוק ויתרה מכך, הנעה חלקה ביותר של המוביל. תכנון ה-COPAS מאפשר אלמנט פיתול כזה המאפשר הגעה למיקומים בדיוקים גבוהים 0.05mm/300mm ±.

    מיוצר במידות (=tube diameter): 20,30,40

האתר נבנה ע"י תורוויז בניית אתרים